Terms of use

Terms of use

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της VNGroup Int. και απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση -ακόμα και με την αναφορά της πηγής με ενεργό σύνδεσμο-, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη. 

Οι παρόντες όροι για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων καλύπτoυν όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγει η VNGroup, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου vngroup.eu. Επίσης, οι παρόντες όροι καλύπτουν τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από το website προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Οι όροι αυτοί δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του site και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία του site.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η VNGroup δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του website. Με την είσοδο του στο site ο χρήστης τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται οποιασδήποτε αξίωσης από τυχόν ζημία προκύψει κατά την διάρκεια πλοήγησης του στο site www.vngroup.eu.

ΧΡΗΣΗ & ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
To vngroup.eu συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο χρήστης  συμπληρώνει τα στοιχεία του στη φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται στον ιστότοπο. Κατά την εγγραφή του χρήστη στο vngroup.eu οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, URL ιστοσελίδας & Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το vngroup.eu χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που επιθυμούν περαιτέρω επικοινωνία για την ενημερωτική τους υποστήριξη, την απάντηση σε αιτήματα, την επίλυση αποριών και οτιδήποτε αφορά τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του vngroup.eu, καθώς και την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών.

ΕΛΕΓΧΟΣ/ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι χρήστες εφόσον το επιθυμούν, διατηρούν το δικαίωμα μέσω οποιασδήποτε επικοινωνίας με τη VNGroup, να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ανά πάσα χρονική στιγμή, διατηρώντας έτσι τον απόλυτο έλεγχο σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και τη χρήση αυτών.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τους χρήστες στον ιστότοπο της VNGroup μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που οι χρήστες τα διέθεσαν. Δεν γνωστοποιούνται, δεν πωλούνται και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα μέρη για οποιαδήποτε χρήση, χωρίς την προγενέστερη συναίνεση των χρηστών.  Το vngroup.eu μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή και φυσικά πρόσωπα μόνο αν: Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη VNGroup καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των παραγγελιών-υπηρεσιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη VNGroup έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του vngroup.eu καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς τη VNGroup. Η VNGroup δεσμεύεται να ενεργεί πάντοτε σε συμμόρφωση με τους ορισμούς του νόμου και τις επιταγές των αρμόδιων αρχών.

NEWSLETTERS
Το vngroup.eu μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών που δήλωσαν ενδιαφέρον για πληροφορίες ή υπηρεσίες, για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Το vngroup.eu περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλες ιστοσελίδες τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το vngroup.eu για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. Ομοίως, η VNGroup δεν προσυπογράφει ούτε εγκρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα sites στα οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσω αυτού του site.

COOKIES
Το vngroup.eu για τη βελτίωση των υπηρεσιών του μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του vngroup.eu και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο χρήστης του vngroup.eu μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του vngroup.eu υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το vngroup.eu διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικόνομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του vngroup.eu

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην VNGroup Int. LTD. έχει τεθεί σε λειτουργία από αυτήν και σας διατίθεται για ενημερωτικούς σκοπούς. Η χρήση της ιστοσελίδας vngroup.eu, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και με την Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου, μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε αυτό το site.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Πλην άλλων διατάξεων, αυτό το site παρέχεται για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μεταβίβαση, εμφάνιση, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, παροχή άδειας, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταβίβαση ή πώληση στοιχείων, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που λαμβάνονται από το site. Μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη και να αντιγράψετε ηλεκτρονικά, να κάνετε download και να εκτυπώσετε μέρη του υλικού που περιέχεται στο site για δική σας μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα ή άλλες κοινοποιήσεις αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την τροποποίηση, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, εμφάνιση ή μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού του site, χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια των παραπάνω εταιρειών. Κάθε τμήμα υλικού που «κατεβάζετε από το site» (download), συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό λογισμικό, αρχεία, γραφικά, δεδομένα ή στοιχεία άλλου περιεχομένου, ανήκει στην εταιρεία VNGroup Int. LTD. ή τους φορείς χορήγησης άδειας αυτής. Όταν κάνετε download,το υλικό αυτό σας παρέχεται από την VNGroup στο πλαίσιο μιας άδειας που μπορεί να ανακληθεί. H VNGroup διατηρεί πλήρη και ακέραιο τίτλο ιδιοκτησίας στο λογισμικό και σε όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να διανείμετε εκ νέου ή να πωλήσετε το υλικό, ούτε μπορείτε να προβείτε σε ανάστροφη μηχανίκευση, να το αποσυναρμολογήσετε ή να το μετατρέψετε σε άλλη μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ
Πλην στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να συλλέγουμε από εσάς σύμφωνα με την Πολιτική μας περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου και τις σχετικές διατάξεις για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Ν.2472/97), όλες οι παρατηρήσεις, οι προτάσεις, οι ιδέες, τα γραφικά ή άλλα στοιχεία που γνωστοποιείτε στη VNGroup μέσω αυτού του site θα γίνονται περιουσία της, ακόμα κι αν αυτή η συμφωνία διακοπεί αργότερα. Η VNGroup και τα άτομα που έχουν διοριστεί από αυτή θα είναι ελεύθερα να αντιγράψουν, γνωστοποιήσουν, διανείμουν, ενσωματώσουν και να χρησιμοποιήσουν με άλλο τρόπο τα υλικά που υποβάλετε για οποιονδήποτε και όλους τους εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς καμία υποχρέωση να αποζημιώσουν εσάς ή άλλους για το υλικό.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΗ
Η VNGroup δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού του site. Αυτό το site και τα υλικά, στοιχεία & οι υπηρεσίες σε αυτό συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κείμενο, γραφικά και συνδέσεις, παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, στο μέγιστο δυνατό βαθμό κατά εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου. Η VNGroup δεν αποδέχεται κανένα είδος ευθύνης που αντιστοιχεί σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, απουσίας ιών υπολογιστών, και εγγυήσεις που αναφαίνονται στην πορεία των συναλλαγών ή στην πορεία εκτέλεσης, η VNGroup δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται σε αυτό το site θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται σε αυτό το site ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το site δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Η VNGroup δεν προβαίνει σε καμία υπόσχεση ή παροχή εγγύησης σχετικά με την χρήση του υλικού σε αυτό το site από την άποψη της πληρότητας, της ορθότητας, της ακρίβειας, της καταλληλότητας, της χρησιμότητας, του έγκαιρου χαρακτήρα, της αξιοπιστίας αυτού ή από άλλη άποψη. Επιπροσθέτως, εσείς (και όχι η VNGroup) αναλαμβάνετε όλο το κόστος για όλες τις απαραίτητες εργασίες σέρβις, επισκευές ή διορθώσεις.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπόχρεη η VNGroup για τυχόν άμεση, έμμεση, ειδική, παραδειγματική, έκτακτη, υποδειγματική ή παρεπόμενη αποζημίωση, ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση,- ακόμα κι άν η VNGroup έχει ενημερωθεί προγενέστερα για την πιθανότητα της εν λόγω αποζημίωσης, είτε στο πλαίσιο μιας αγωγής λόγω αθέτησης σύμβασης, αμέλειας ή άλλης περίπτωσης που επισύρει ευθύνη, όταν προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την απόδοση των στοιχείων, υπηρεσιών, προϊόντων και υλικών που διατίθενται από αυτό το site. Αυτοί οι περιορισμοί θα ισχύουν παρά την οποιαδήποτε αναποτελεσματικότητα περιορισμένων ενδίκων μέσων να ανταποκριθούν στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ανεξάρτητα δηλαδή από την έκβαση τυχόν εκκρεμούς δίκης. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στην διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, ή την απαλλαγή ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενη ή έκτακτη αποζημίωση, οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε τη VNGroup, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους φορείς χορήγησης αδειών και τους προμηθευτές της από κάθε ευθύνη για ζημία, δαπάνη, αποζημίωση και έξοδα, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής δικηγόρου καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξοδα, που απορρέουν από την παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή από κάποια δραστηριότητα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο Internet (συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, αμέλεια ή παράνομη συμπεριφορά) από εσάς ή από τρίτο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στο Site χρησιμοποιώντας τον δικό σας λογαριασμό στο Internet.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Παρέχοντας υλικό σε αυτό το site, η VNGroup δεν υπόσχεται ότι το υλικό θα παραμείνει διαθέσιμο σε σας. Η VNGroup δικαιούται να διακόψει ανά πάσα στιγμή το σύνολο ή μέρος αυτού του site, χωρίς καμία ειδοποίηση προς εσάς. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις, και τις κοινοποιήσεις βάσει των οποίων προσφέρεται αυτό το site, και η χρήση του site εκ μέρους σας μετά τις εν λόγω αλλαγές θα θεωρείται ότι εκφράζει τη συναίνεσή σας στους εν λόγω τροποποιημένους Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε να εξετάζετε τακτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης για να εξακριβώνετε κατά πόσο έχουν αλλάξει. Εάν κάποια διάταξη της παρούσας συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, οι υπόλοιπες διατάξεις της συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτή είναι η πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε σας και τη VNGroup σχετικά με όλες τις πτυχές της χρήσης αυτού του site από εσάς. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η VNGroup παρέχει υπηρεσίες digital marketing υπό τους κάτωθι όρους.

Λήψη E-book

Η VNGroup Int. στα πλαίσια των προγραμμάτων της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, διαθέτει τη βιβλιογραφία της δωρεάν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις κάθε μορφής που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια. Για ιδιώτες, η VNGroup διατηρεί το δικαίωμα της μη διάθεσης των βιβλίων ή της πώλησης αυτών. Η βιβλιογραφία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της VNGroup και απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση -ακόμα και με την αναφορά της πηγής με ενεργό σύνδεσμο-, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του βιβλίου, χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη.

Τρόποι πληρωμής

Το κόστος των υπηρεσιών που επιλέξει ο πελάτης προκαταβάλλεται και οι υπηρεσίες ξεκινούν αμέσως μετά την πληρωμή. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της VNGroup ή μέσω Paypal. Απόδειξη για τη συναλλαγή θεωρείται το αποδεικτικό που εκδίδει η τράπεζα. Ο πελάτης υποχρεούται να αποστείλει το αποδεικτικό της κατάθεσης και τα στοιχεία τιμολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου η VNGroup να εκδώσει το παραστατικό της τιμολόγησης, το οποίο αποστέλλεται στον πελάτη επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εmail Marketing 

Το email marketing περιλαμβάνει την υπηρεσία σχεδιασμού και κατασκευής του δημιουργικού που θα αποσταλεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του πελάτη ο οποίος αποστέλλει όλα τα υλικά, κείμενα & φωτογραφίες τα οποία δεσμεύεται ότι του ανήκουν και είναι ιδιοκτησία του, ενώ ρητά δηλώνει ότι δεν παραβιάζουν πνευματικά ή άλλα δικαιώματα. Η κατασκευή του δημιουργικού καλύπτεται με εγγύηση αποτελέσματος. Ως αποτέλεσμα ορίζεται η ολοκλήρωση και η παράδοση του δημιουργικού στον πελάτη σύμφωνα με τα πρότυπα που επέλεξε και μόνο. Η VNGroup δεν δεσμεύεται για χρονική καθυστέρηση που μπορεί να προκύψει από τεχνικής φύσεως ή άλλης φύσεως αδυναμίες. Η υπηρεσία καλύπτεται και με εγγύηση επιστροφής χρημάτων εάν η VNGroup δεν ολοκληρώσει και δεν παραδώσει το δημιουργικό εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος που ορίζεται κατά τη σύναψη της συμφωνίας.  Το email marketing περιλαμβάνει επίσης και υπηρεσία μαζικής αποστολής newsletter σε λίστα παραληπτών του πελάτη της. Ο πελάτης σαφώς και αποδέχεται πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λίστα παραληπτών που θα προσκομίσει της οποίας η προέλευση είναι απολύτως νόμιμη και η συλλογή των διευθύνσεων έχει γίνει με νόμιμο τρόπο. H VNGroup ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με το περιεχόμενο της λίστας που προσκομίζει ο πελάτης. Η υπηρεσία καλύπτεται με εγγύηση αποτελέσματος. Ως αποτέλεσμα ορίζεται η ολοκλήρωση της μαζικής αποστολής στον αριθμό των παραληπτών που συμφώνησε με τον πελάτη της αριθμητικά και μόνο. Αν για παράδειγμα συμφωνηθεί αποστολή newsletter σε 100 παραλήπτες, ο αριθμός 100 είναι το αποτέλεσμα της υπηρεσίας και σε αυτό περιορίζεται η εγγύηση αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα αποδεικνύεται με την εκτύπωση του ιστορικού από την ειδική εφαρμογή email marketing της VNGroup.  Η VNGroup δεν δεσμεύεται για χρονική καθυστέρηση που μπορεί να προκύψει από τεχνικής φύσεως ή άλλης φύσεως αδυναμίες. Η υπηρεσία καλύπτεται και με εγγύηση επιστροφής χρημάτων εάν η VNGroup δεν ολοκληρώσει τις αποστολές εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος που ορίζεται κατά τη σύναψη της συμφωνίας.

Social Media Marketing

То Social Media Marketing περιλαμβάνει την υπηρεσία αύξησης κοινού στους λογαριασμούς των πελατών της στα Social Media μέσω διαφημιστικής προβολής και προώθησης. Η υπηρεσία καλύπτεται με εγγύηση αποτελέσματος. Ως αποτέλεσμα ορίζεται η ολοκλήρωση της αύξησης του κοινού που συμφώνησε με τον πελάτη της, αριθμητικά και μόνο. Αν για παράδειγμα συμφωνηθεί αύξηση 500 νέων fans σε λογαριασμό facebook, ο αριθμός 500 είναι το αποτέλεσμα της υπηρεσίας και σε αυτό περιορίζεται η εγγύηση αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα αποδεικνύεται βάση των στατιστικών στοιχείων από τους λογαριασμούς του πελάτη στα Social Media. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση των λογαριασμών του στα Social Media και υποχρεούται να παραχωρεί πρόσβαση στη VNGroup σε περίπτωση που τα στατιστικά δε δίνονται εξωτερικά προκειμένου να έχει εικόνα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η VNGroup δεν δεσμεύεται για χρονική καθυστέρηση που μπορεί να προκύψει από τεχνικής φύσεως ή άλλης φύσεως αδυναμίες. Η υπηρεσία καλύπτεται και με εγγύηση επιστροφής χρημάτων εάν η VNGroup για λόγους τεχνικού κωλύματος ή ανωτέρας βίας δεν μπορέσει να ολοκληρώσει την αύξηση του κοινού εντός του κατά προσέγγιση χρονικού διαστήματος που ορίζεται κατά τη σύναψη της συμφωνίας. Το Social Media marketing περιλαμβάνει ακόμα την υπηρεσία διαχείρισης λογαριασμού πελατών. Η υπηρεσία καλύπτεται με εγγύηση αποτελέσματος. Ως αποτέλεσμα ορίζεται η πραγματοποίηση των ενεργειών που θα έχουν συμφωνηθεί, αριθμητικά και μόνο. Αν για παράδειγμα συμφωνηθεί σε διάστημα 30 ημερών να πραγματοποιηθούν 15 αναρτήσεις, ο αριθμός 15 είναι το αποτέλεσμα της υπηρεσίας και σε αυτό περιορίζεται η εγγύηση αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα αποδεικνύεται βάση της εικόνας των λογαριασμών του πελάτη στα Social Media. Ο πελάτης υποχρεούται να παραχωρεί πρόσβαση στη VNGroup προκειμένου να διαχειριστεί τους λογαριασμούς. Η VNGroup δεν δεσμεύεται για χρονική καθυστέρηση που μπορεί να προκύψει από τεχνικής φύσεως ή άλλης φύσεως αδυναμίες. Η υπηρεσία καλύπτεται και με εγγύηση επιστροφής χρημάτων εάν η VNGroup για λόγους τεχνικού κωλύματος ή ανωτέρας βίας δεν μπορέσει να ολοκληρώσει τα συμφωνημένα στην υπηρεσία διαχείρισης.

Search Engine Optimization

Το Search Engine Optimization αποτελείται από αρκετές διαφορετικές υπηρεσίες, οι οποίες διατίθενται όλες μαζί ως πακέτο, ή και μεμονωμένα ανάλογα το τι θα επιλέξει ο πελάτης. Όλες οι υπηρεσίες SEO καλύπτονται με εγγύηση αποτελέσματος. Ως αποτέλεσμα ορίζεται η δημιουργία, εξαγωγή και παράδοση στον πελάτη των σχετικών ενημερωτικών reports που αφορούν τα ευρήματα της κάθε υπηρεσίας και μόνο. Το αποτέλεσμα αποδεικνύεται βάση της αποστολής των reports στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η VNGroup δεν δεσμεύεται για χρονική καθυστέρηση στην αποστολή των reports που μπορεί να προκύψει από τεχνικής φύσεως ή άλλης φύσεως αδυναμίες. Η υπηρεσία καλύπτεται και με εγγύηση επιστροφής χρημάτων εάν η VNGroup για λόγους τεχνικού κωλύματος ή ανωτέρας βίας δεν μπορέσει να ολοκληρώσει την αποστολή των reports εντός του κατά προσέγγιση χρονικού διαστήματος που ορίζεται κατά τη σύναψη της συμφωνίας.

Σχεδίαση & κατασκευή ιστοσελίδων και εφαρμογών διαδικτύου

Οι ιστοσελίδες παραδίδονται με εγγύηση καλής λειτουργίας η οποία παύει να ισχύει τη στιγμή της παράδοσης στον ιδιοκτήτη της μετά από εκπαίδευση. Μετά την παράδοση ο κάτοχος της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ιστοσελίδα του και η VNGroup δεν αναλαμβάνει καμιά έξτρα εργασία, εκτός κι αν κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί με κάποιο συμβόλαιο αναβάθμισης & συντήρησης. Οποιαδήποτε εργασία απαιτηθεί μετά την παράδοση της ιστοσελίδας κοστολογείται βάση χρονοχρέωσης.