Συμβουλές, νέες τάσεις και μυστικά του Digital Marketing

Τι είναι το Bounce rate και τι σημαίνει για μια ιστοσελίδα όταν είναι υψηλό;

Το bounce rate, το οποίο στη συνέχεια θα αναφέρουμε ως "ποσοστό αναπήδησης" είναι το ποσοστό των χρηστών που βρέθηκαν στην ιστοσελίδα σας, αλλά αντί…
Διαβάστε περισσότερα

Πως τα Google analytics μετρούν την επισκεψιμότητα σε μια ιστοσελίδα

Είναι γεγονός πως η επισκεψιμότητα σε μια ιστοσελίδα είναι ένας από τους κυριότερους λόγους ύπαρξης της ανεξάρτητα από το είδος της και την…
Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα cookies και ποια η χρησιμότητα τους;

Για τη συλλογή των μετρήσεων των χρηστών σε έναν διαδικτυακό τόπο, σχεδόν όλα τα εργαλεία ανάλυσης ιστοσελίδων χρησιμοποιούν cookies. Το cookie είναι ένα…
Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Meta tags, τι είδη υπάρχουν και ποια η χρησιμότητα τους

Τα Meta tags είναι στοιχεία του HTML και χρησιμεύουν στην εξαγωγή μιας ειδικής κατηγορίας δεδομένων που λέγεται meta data. Υπάρχουν δύο σημαντικά είδη…
Διαβάστε περισσότερα