ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ VNGROUP

Ένας σύγχρονος και ταχέως αναπτυσσόμενος όμιλος επιχειρήσεων στο χώρο των νέων τεχνολογιών  με πάθος, δύναμη, εμπειρίααπόλυτη εξειδίκευση και δυναμική πορεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εταιρείες του ομίλου επιχειρήσεων VNGroup