ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ VNGROUP

BEAUTY4EVER

Η πιο "όμορφη" από τις εταιρείες του ομίλου μας, δε θα μπορούσε να είναι άλλη από την BEAUTY4EVER! Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το εξειδικευμένο digital marketing για τον κλάδο της γυναικείας ομορφιάς είναι γεγονός! Άλλωστε, η ομορφιά είναι γυναίκα και έχει τις δικές της ανάγκες. Η BEAUTY4EVER ανοίγει νέους, "διαδικτυακούς δρόμους" στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα προϊόντα & τις υπηρεσίες ομορφιάς και δίνει τη δυνατότητα μέσω της ανάλογης στρατηγικής να αυξήσουν άμεσα το πελατολόγιο και τις πωλήσεις τους.

Άλλες εταιρείες του ομίλου επιχειρήσεων VNGroup