ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ VNGROUP

CLUBEAT

Μια λέξη που περιέχει 3 άλλες, [CLUB+EAT+BEAT] και αυτές οι 3, ολόκληρη την αγορά της εστίασης. Η εταιρεία CLUBEAT γνωρίζει καλά τις ανάγκες αυτού του κλάδου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα καινοτομεί και παρέχει απόλυτα εξειδικευμένα πακέτα προώθησης με υπηρεσίες digital marketing, ειδικά για τις ανάγκες της εστίασης. Τώρα πλέον, τα cafe-bar-club-events & restaurants μπορούν να αυξήσουν την πελατεία τους μέσω των ποιοτικών προγραμμάτων διαδικτυακής προβολής που παρέχει η εταιρεία CLUBEAT.

Άλλες εταιρείες του ομίλου επιχειρήσεων VNGroup