ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ VNGROUP

VICTORY ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η VICTORY ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, τα τελευταία 20 χρόνια, αναδεικνύει τους ηγέτες και τους πρωταγωνιστές της Ελληνικής πολιτικής σκηνής. Η VICTORY παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες πολιτικού marketing, πολιτικής επικοινωνίας και digital image maker για εν ενεργεία ή υποψήφιους πολιτικούς όλων των βαθμίδων της πολιτικής ιεραρχίας. Η VICTORY παρέχει τις απόλυτα εξειδικευμένες υπηρεσίες που χρειάζεται ένας ηγέτης.

Άλλες εταιρείες του ομίλου επιχειρήσεων VNGroup