ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ VNGROUP

VNG DIGITAL MARKETING

Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Η VNG [Virtus-Nexus-Genius] Digital Marketing είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου μας. Παρέχει πλήθος υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τα έργα της χαρακτηρίζονται από καινοτομία, αισθητική και λειτουργικότητα. 

Άλλες εταιρείες του ομίλου επιχειρήσεων VNGroup